Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

ZUIKO DIGITAL 2.0x Tele Converter EC‑20, Olympus, Adapters & Converters
ZUIKO DIGITAL 2.0x Tele Converter EC‑20, Olympus, Adapters & Converters
ZUIKO DIGITAL 2.0x Tele Converter EC‑20, Olympus, Adapters & Converters

ZUIKO DIGITAL 2.0X TELE CONVERTER EC‑20

За по-голяма теле мощ
  • Телеконвертор 2.0х
  • За повече мощ при теле снимки
  • Защита от прах и водни пръски

ZUIKO DIGITAL 2.0x Tele Converter EC‑20

Характеристики

  • Телеконвертор 2.0х
  • За повече мощ при теле снимки
  • Защита от прах и водни пръски

Може също да проявите интерес към