Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

ZUIKO DIGITAL 1.4x телеконвертор EC‑14, Olympus, Adapters & Converters

ZUIKO DIGITAL 1.4X ТЕЛЕКОНВЕРТОР EC‑14

1.4x повече теле за вашия апарат
  • Телеконвертор 1.4х
  • За повече мощ при теле снимки
  • Защита от прах и водни пръски

ZUIKO DIGITAL 1.4x телеконвертор EC‑14

Характеристики

  • Телеконвертор 1.4х
  • За повече мощ при теле снимки
  • Защита от прах и водни пръски

Може също да проявите интерес към