Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

MF‑2, Olympus, Adapters & Converters

MF‑2 ОМ АДАПТОР

Възродете своите OM обективи.
  • ОМ адаптор
  • Свързване с MFT обективи

MF‑2 ОМ адаптор

Адаптерът MF-2 ОМ прави възможно използването на цялата гама ОМ обективи* с тяло от системата Микро 4/3. Така се подобрява функционалността на системата, като същевременно тя става само 78 g по-тежка**.

*Моля използвайте режим на ръчно фокусиране
**Обективите за OM707 и OM101 са несъвместими с MF-2

Характеристики

  • Адаптoр за свързване на ОМ обективи към система Микро 4/3

Може също да проявите интерес към