Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Информация за паралелен внос (така наречен „сив внос“)

Какво означава паралелен внос?

Паралелен внос означава внос на продукти за търговски цели по канал за дистрибуция, който не е оторизиран от производителя. Дистрибуторската мрежа на производителя се заобикаля умишлено. Паралелният внос, познат още като „сив внос“, се извършват без съгласието на Olympus и тези продукти не са предназначени за продажба в Европа.

Olympus работи съвместно единствено с оторизирани търговци и дистрибутори, които разпространяват продуктите от името на Olympus. Списък на оторизираните търговци ще намерите в „Dealer Locator“ на нашата интернет страница.

Какво е предимството на продуктите, предназначени за европейския пазар?

Продуктите, предвидени за продажба в Европа, съответстват на европейските изисквания за защита на потребителите. Ръководството за работа и указанията за безопасност са съставени на вашия език и така стават разбираеми за вас. Освен това, в обхвата на гаранцията вие можете да ремонтирате вашия продукт на Olympus в квалифицирани сервизи. Вие спестявате разходи, които в противен случай трябва сами да поемете. Продуктите, предвидени за европейския пазар, съдържат подходящи за Европа принадлежности. Не е необходимо да закупувате скъпи принадлежности за въвеждане в употреба.

Как да разпозная паралелния внос?

Първият признак за паралелен внос е цената, на която се продава. Продажната цена на паралелен внос е в голяма степен по-ниска от необвързващата препоръчителна цена на производителя. Освен това продуктът отчасти не се доставя в оригиналната опаковка.

Препоръчва се по-специално внимание при закупуване онлайн. Olympus изпраща своите продукти винаги от така наречената Европейска икономическа зона (ЕИЗ). В Европейската икономическа зона членуват Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Великобритания, Ирландия, Италия, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словакия, Словения, Испания, Чешка република, Унгария, Кипър, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Когато продукт на Olympus се изпраща от Азия, се касае еднозначно за паралелен внос.

Отчасти паралелният внос не се облага надлежно с мита и данъци от страна на продавачите. Дължимите вносни мита или вносни такси са за ваша сметка.

Подозрителен би могъл да бъде също и обхватът на доставката. В ЕИЗ доставката на продукт на Olympus има винаги едни и същи съставни части. Когато се касае за паралелен внос, доставените принадлежности могат да се различават по вид и обхват от тези в официалния магазин на Olympus и да са неподходящи за европейския пазар.

Освен това гаранционната карта на всеки продукт трябва внимателно да бъде проверена. Ако веднага е видимо, че гаранционната карта не е издадена от Olympus Europa, или ако даже липсва гаранционна карта, то в този случай става въпрос за паралелен внос. Тук ще намерите образец на нашата гаранционна карта

Какви са последствията от закупуването на продукт от паралелен внос за мен?

1. Няма право на гаранционна претенция.
2. Продуктът не може да бъде регистриран за допълнителни сервизни услуги или други подобни.
3. Изключено е участието в промоции за Европа.
4. Упражняването на правото на претенции за възстановяване на суми спрямо продавача може да бъде проблематично, когато седалището на фирмата се намира извън Европейската икономическа зона.