Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Европейска Сервизна гаранция

Нашата Европейска сервизна гаранция ще бъде в сила от септември 2014г. Дали Вашият OLYMPUS продукт е с Европейска гаранция зависи от модела и от гаранционната карта в комплекта.

Виж повече

Условия на гаранцията

Нашата Световна гаранция за цифрови фотоапарати и аксесоари е в сила от 1 април 2004г., а от септември 2014г. преминава в Европйска сервизна гаранция. Дали Вашият OLYMPUS продукт е със Световна или с Европейска гаранция зависи от модела и от гаранционната карта в комплекта.

Виж повече

Информация за паралелен внос (така наречен „сив внос“)

Паралелен внос означава внос на продукти за търговски цели по канал за дистрибуция, който не е оторизиран от производителя. Дистрибуторската мрежа на производителя се заобикаля умишлено. Паралелният внос, познат още като „сив внос“, се извършват без съгласието на Olympus и тези продукти не са предназначени за продажба в Европа.

Виж повече