Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

OM Digital Solutions сервиз

На този официален OM Digital Solutions уебсайт ще намерите бързо и лесно информацията, която Ви интересува.

Как да ремонтирате продукта си

Изберете тема:

По какъв начин ще бъде сервизиран продуктът ми?

Запазете оригиналната гаранционна карта и копие от документа за извършено плащане на сигурно място. Сервизното обслужване не може да бъде извършено без тези документи.

Изпратете камерата за ремонт.

В пакета трябва да приложете и копие от доказателството за покупка, което документира датата на покупката и гаранцията.

Проверете дали опаковката защитава адекватно вашия продукт и го изпратете по пощата или куриер до

Amperel Ltd.

Ring road 440B

1588 Sofia

Bulgaria

Също така проверете дали вашето име, адрес и телефонен номер са ясно четливи в документацията и че изпращачът е ясно посочен извън пакета.

Забележка: Ако намереният дефект не се покрива от гаранцията, нашата служба за помощ ще се свърже с вас, за да ви уведоми.

Mоят Olympus продукт не работи нормално, какво да направя?

Преди всичко изчетете внимателно Инструкцията за употребаl

Ако имате съмнение или проблемът остава, можете да изпратите продукта, както е описано в „Как да ремонтирате продукта си “.

Какво покрива 24-месечната гаранция?

Моля, направете справка в Гаранционни условия . Гаранцията не покрива повреди, възникнали в следствие на неправилна употреба, инциденти и злополуки, небрежност или нормално износване.

Моята 24-месечна гаранция от OM Digital Solutions изтече. Възможно ли е все още моят продукт да бъде сервизиран?

Разбира се, че е възможно. Моля, следвайте инструкциите, описани по-горе. Ще получите информация по телефон или имейл относно ориентировъчната цена за сервизната услуга. Необходимо е след това да потвърдите поръчката си.

Имам технически въпрос относно цифров продукт Olympus

Просто пратете имейл до OM Digital Solutions. Ние с радост ще Ви помогнем.

Натиснете тук за подробности.