Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Поддържайте фотоапарата си в добра форма

Тъй като използваме само материали от най-високо качество, Olympus гарантира години на безпроблемна употреба и удоволствие от работата с апарата. Ако все пак възникне необходимост от сервизизране, Olympus ще ремонтира вашия фотоапарат бързо и качествено. Моля разгледайте нашите сервизни услуги за по-подробна информация.

Избетете тема

Почистване на фотоапарата

Външни части
Избършете внимателно с мека кърпа. Ако фотоапаратът е много мръсен, накиснете кърпата в леко сапунена вода и добре изстискайте. Избършете фотоапарата с мократа кърпа и тогава го почистете със суха кърпа. Ако сте ползвали фотоапарата на плажа, почистете го с добре изстискана кърпа, накисната в чиста вода.

Обектив
Издухайте праха от обектива с ръчен сушоар. Използвайте малко количество от течност за почистване на обектива и със специална почистваща кърпичка го избършете.

Дисплей с течни кристали
Избършете внимателно с мека кърпа.

Карта с памет, батерия и зареждачка.
Избършете внимателно със суха кърпа.

Внимание

Не използвайте силни разтворители, като бензол или алкохол, или химично обработени кърпички.
Почистването трябва да се прави само след като батерията е извадена или мрежовото захранване е изключено.
Налеп може да се образува на повърхността на лещите ако обективът е мръсен или влажен.

Конденз вътре в апарата

Какво е кондензът?
Когато навън е студено, водната пара във въздуха се охлажда много бъзро и се превръща в капчици вода. Кондензацията се получава когато фотоапаратът внесе внезапно от студения въздух навън на топло място.

Как да се предпазим?
Когато внезапно внесем фотоапарата от студено на топло място, трябва да го поставим в пластмасов плик и да херметизираме плика доколкото е възможно. Оставете фотоапарата приблизително за час докато се темперира (изравни температурата си с тази на околната среда).

Съхранение на апарата

Ако не възнамерявате да ползвате дълго време фотоапарата, извадете батерията и картата с паметта и ги сложете в хладно, сухо, добре вентилирано място.
Трябва понякога да слагате батерията и да пускате фотоапарата, за да го поддържате в работещо състояние.