Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

За сваляне за E‑M1X

 • 12.02.2020

  Актуализация на фърмуера 1.2

  Възможно е да се използва focus stacking с M.Zuikio Digital ED 12-45mm F4 PRO. 

  Когато е зададено Автом. вкл. на EVF, можете да изберете как да се показва визьора, когато мониторът е отворен.  

  Изкл.: деактивира сензора за око. Натиснете бутона Дисплей, за да превключите между електронния визьор и показване на монитора.  

  Вкл.1: сензорът за око се активира, независимо дали задният монитор е отворен, или затворен. Натиснете бутона Дисплей, за да превключите между показване на Live View/Super Control Panel (Разширен контролен панел) на монитора на задния панел. 

  Вкл.2 :сензорът за око не се активира, когато мониторът на задния панел е отворен. Натиснете бутона Дисплей, за да превключите между показване на Live View/Super Control Panel (Разширен контролен панел) на монитора на задния панел. 

 •  

  Внимание:

  Уверете се, че батерията на камерата е заредена докрай. 

  Без достатъчен заряд на батериите актуализацията може да не се осъществи или да не стартира изобщо. 

  В зависимост от скоростта на интернет връзката, завършването на актуализацията може да отнеме по-дълго време. 

  Не изваждайте USB кабела по време на актуализацията, докато не се появи иконата OK. 

  Иконата OK ще се покаже около 5 минути след като на монитора на камерата се види, че тече запис. 

  Когато актуализирате фърмуера на фотоапарата до версия 1.2, настройките (включително дата и час) ще бъдат нулирани. 

  След актуализацията менюто на камерата е на английски. 

 •  
 •  

  Информация за фърмуер ъпдейти

 •  

  19.06.2019

  Актуализация на фърмуера Версия 1.1

  Сега е възможно да обработвате данни във формат RAW с висока скорост в Olympus Workspace, като използвате системата за обработка на камерата. 

 • Video LUT

 • НОВО

  02.07.2020

  OM-D Webcam Beta

  (English only)

  OM-D Webcam Beta is an application to use OM-D cameras as a Webcam by connecting the camera to a computer. 

   

  Compatible with following camera models: 

  E-M1X 

  E-M1 Mark III 

  E-M1 Mark II 

  E-M1 

  E-M5 Mark II 

   

  Tested but not guaranteed to work with WIN 10 

  Tested but not guaranteed to work with following applications: 

  Microsoft Teams 

  Zoom 

  WebEx 

  Skype 

   

  OM-D Webcam requires exclusive control over the camera: 

  Turn off Olympus Capture 

  No parallel connections to other equipment 

   

  Tip: 

  Empty memory card must be inserted 

 • OM-D & PEN-F схеми на системата

 • Инструкция за работа

  За сваляне
 • Abosulte Confidence

  За сваляне
 • Кратка инструкция

  E-M1X

  За сваляне
 • Декларация за съответствие

  За сваляне