Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

О‑ринг, Olympus, фотоапарати, Compact Cameras Accessories

О‑РИНГ

Грижете се за добрата форма на подводния бокс
  • Защитава и изолира
  • Допълнителен O-ring

О‑ринг

Сменете захабения O-ring-а на подводния си бокс, за да го държите защитен от проникване на вода. Носете винаги със себе си резервен O-ring, за да сте подготвени винаги.

Резултати от филтрирането

Налични модели

Грижа за оборудването