Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Конвертори, Olympus, фотоапарати, Compact Cameras Accessories

КОНВЕРТОРИ

Увеличете възможностите си за изява
  • Разширете полето си за действие с широкоъгълен конвертор
  • Повече зум с теле конвертор
  • За ефект рибешко око с fisheye конвертор

Конвертори

Разширете възможностите на Вашия апарат с допълнителни конвертори (обективи).
Широкоъгълният конвертор намалява, а теле конверторът увеличава фокусното разстояние на апарата с определен фактор (х...)
Можете да добавите и специален Fisheye.
Вижте кои апарати могат да ползват долълнителни конвертори. В някои случаи се налага и използването на адаптор.

Разгледайте схемата за съвместимост, за да намерите нужния адаптор.

Резултати от филтрирането

Налични модели

Други аксесоари