Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Как да сервизирате продукта си

Имам технически въпрос относно бинокъл на Olympus.

Просто изпратете имейл до Техническата поддръжка на Olympus или се обадете на нашия екип от експерти. Ние ще се радваме да помогнем.

Кликнететук за подробности.

Моят бинокъл Olympus не работи нормално, какво да направя?

Преди всичко, прочетете упътването. Ако се колебаете за нещо, моля посетете търговския обект, от който сте закупили своя бинокъл. Там той ще бъде проверен и ако е необходимо, ще бъде изпратен при нас.

По какъв начин ще бъде сервизиран продуктът ми?

Запазете оригиналната гаранционна карта и копие от документа за извършено плащане на сигурно място. Сервизното обслужване не може да бъде извършено без тези документи.

Ако нямате възможност да върнете своя продукт в магазина, от който е закупен, моля свържете се с оторизиран логистичен партньор на територията на страната, който ще Ви съдейства за изпращането към оторизиран сервизен център на Olympus.

Ако изпращате своя Olympus продукт за сервиз, моля изберете надежден начин за транспортиране до адреса, посочен в гаранционната карта.

Ако имате други въпроси относно сервизирането, моля свържете се с OLYMPUS на

Тел.: 02-983 63 13, 02-983 16 01, 02-0896 665 683

Тел.: 02 8548414

Email: camera.repair.bg@olympus.eu

Гаранцията на моя Olympus бинокъл изтече. Възможно ли е все още моят продукт да бъде сервизиран?

Разбира се, че е възможно. Моля, следвайте инструкциите, описани по-горе. Ще получите информация по телефон или имейл относно ориентировъчната цена за сервизната услуга. Нобходимо е след това да потвърдите поръчката си.

Какви повреди покрива 25-годишната европейска гаранция?

Моля, направете справка в Гаранционни условия. Гаранцията не покрива повреди, възникнали в следствие на неправилна употреба, инциденти и злополуки, небрежност или нормално износване.