Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

DSS Player Standard, Olympus, Transcription Software

DSS PLAYER STANDARD - MОДУЛ ЗА ДИКТОВКА

Базисен модул за DSS Pro диктовки
  • DSS Pro запис
  • Опростен потребителски интерфейс
  • Настолно приложение

DSS Player Standard - Mодул за диктовка

Модулът за диктовки е разработен от Olympus и дава възможност за запис, прослушване, структуриране и обработка на всички видове гласови файлове. Позволява също и управление на всички записи и изпращането им до сътрудници за транскрибиране.

Характеристики

  • Удобен за ползване интерфейс
  • Прослушване (DSS, DSS Pro, WMA, MP3)
  • Формати на запис (DSS, DSS Pro, WMA, WAV)
  • Професионално устройство
  • Поставяне на индекси
  • Измерване на нивото на запис

Спецификация

Може също да проявите интерес към