Изглежда, че използвате Internet Explorer 6 за разглеждане на сайта. Този браузър вече не е актуален.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Условия на ползване

Copyright © 2009 Olympus Europa Holding GmbH.

Всички права запазени. Всички материали, съдържащи се в този уеб сайт са предмет на авторското право и/или други права.

Olympus Europa GmbH е дружество с ограничена отговорност, регистрирана според законите на Германия, със седалище Хамбург, Германия. Olympus Europa Holding GmbH притежава регистрационен номер HRB 10554 и предмет на дейност - оптични инструменти, бизнес устройства и свързани артикули. Регистрация по ДДС : DE118673662 Изпълнителен директор: Stefan Kaufmann.

Условия за ползване

Настоящият сайт е предназначен само за потребители от Европейския съюз, Русия, Близкия изток и Африка. Одобрените обозначения на продуктите, регистрации и презентации могат да са различни за различните страни. За информация относно наличността на нашите продукти на мястото, където живеят, най-актуалните данни за регистрация и одобрени етикети за продуктите, потребителите от всички останали страни могат да посетят глобалния уебсайт на компанията на адрес: www.olympus-global.com или интернет страницата за тяхната страна.

Applicable Laws

The Websites contain information about products which may or may not be available in any particular country, and if applicable, may have received acceptance or market clearance by a governmental regulatory body for different indications and restrictions in different countries. Each country has specific laws, regulations and medical practices governing the communication of medical or other information about medical products on the Internet. Nothing herein should be construed as a solicitation or promotion for any product or for an indication for any product which is not authorized by the laws and regulations of the country where the reader resides.

Промяна на условията на употреба

Olympus Europa Holding GmbH осигурява информацията върху този сървър като обществена услуга за потребителите си и си запазва правото да променя съдържанието на информациято когато намери за добре, без предварително уведомление. Olympus Europa Holding GmbH не е отговорно за точноста, пълнотата, и/или надеждността на съдържанието, което се предлага тук.

Ако разглеждате този сайт, вие се съгласявате с условията за ползване, както са описани по-долу.

Освобождаване от отговорност

Този уеб сайт се предлага във вида в който е, и може да бъде предмет на разширение, поправки и подобрения. Въпреки че Olympus полага големи усилия да осигури точна и актуална информация на широката общественост, Olympus не предявява претенции и не предоставя никакви гаранции за точността или подходящостта на информацията на този сайт или на произволен друг сайт, където може да има линк от този сайт. Допълнително Olympus не поема отговорност за каквито и да е щети или вируси, които могат да повредят оборудването ви, софтуера ви или друга ваша собственост, които са настъпили вследствие на сваляне, достъп или използване на ресурси от този сайт.

Търговски марки

Всички продукти и услуги, споменати в този сайт са собственост на съответните си притежатели. Уебсайтът и всички данни, текст, изображения, видео, аудио, които се съдържат са с некомерсиална цел и само за лична употреба. Присъствието на лога и търговски марки в сайта не дава право за ползването им по друг начин от потребителите на сайта.

Можете да презаписвате, съхранявате и да отпечатвате копия на информацията предоставена тук, с You цел лична употреба, с разбирането че Olympus Europa Holding GmbH запазва правата си върху всички медийти файлове, включително текст, графики или фотографии. Вие обаче не можете да разпространявате, разменяте, модифицирате, продавате или предавате каквато и да е информация от този уебсайт. Освен ако е посочено изрично друго, всички материали върху този уебсайт са предмет на защита от Закона за авторското право и сродните му права и не може да бъде употребявано без изрично писмено разрешение от Olympus Europa Holding GmbH. Не е разрешено да се слагат линкове към вътрешни страници от сайта, както и да се прави огледален сайт на този сайт, без изричното разрешение от Olympus Europa Holding GmbH.

Защита на личните данни

Olympus Europa Holding GmbH уважава правото за защита на личните данни на всяка лична информация, предоставена ни от потребителите на този сайт. За подробности, погледнете нашата Политика за защита на личните данни .