Изглежда, че използвате Internet Explorer 6 за разглеждане на сайта. Този браузър вече не е актуален.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Contact

Търговско представителство Olympus

(за потребителска електроника)

бул. "България" 88,
София 1680
тел.: 02 - 854 84 14

Сервизен логистичен център: "Бушона" ЕООД,

ул."Искър"55
София 1504
тел.: 02 - 983 16 01, 983 63 13
e-mail: service@bushona.com

e-mail: info@olympus.bg

INNOVIA EOOD
51, Parchevich Str.
Sofia,1000
Tel. +359-889-228-801
FAX +359-24-44-88-01
Mail: office@innovia.bg
Dealer in Bulgaria for: NDT, RVI, HSV and ANI

Не се колебайте да ни пишете

Вашите лични данни

Въведете показаните символи