Бележка за поверителност

Защитата на неприкосновеността на личния живот и на Вашите лични данни е много важна за нас. Ето защо предлагаме на Вашето внимание следната Бележка за поверителност, за да Ви предоставим информация съгласно Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ЕС 2016/679) - ОРЗД (GDPR):

 • Кой обработва Вашите данни
 • Защо обработването на Вашите данни е важно за нас
 • Какъв вид данни обработваме
 • Кога обработваме Вашите данни и
 • Вашите права във връзка с обработването на Вашите данни

Моля, прочетете внимателно настоящата Бележка за поверителност. За повече информация относно използването на бисквитки на нашите уебсайтове, моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките.

1. Данни за контакт

Ако искате да научите данните за контакт на администратора на данни за този уебсайт, моля, вижте нашата идентификация.

За да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на нашата група, моля, изпратете имейл на: dataprotection@olympus-europa.com

2. Обща информация относно обработването на Вашите данни

Личните данни се събират и обработват от нас само ако това е необходимо, за да Ви предоставим функционален и удобен за работа уебсайт, както и нашето съдържание и услуги.

Ние обработваме Вашите данни само и доколкото това е разрешено от националните и европейските правни норми. Правните основания, въз основа на които се извършва обработването, са обяснени по-долу за всеки отделен случай. Освен това Ви обясняваме защо обработваме Вашите данни и в какви ситуации/във връзка с какви услуги.

Вашите данни ще бъдат съхранявани, докато целта на съхранението престане да съществува. В някои случаи европейските или националните разпоредби, закони или други нормативни актове или договори, които имат обвързваща сила за нас, предвиждат по-дълъг или по-кратък период на съхранение. Тогава данните ще бъдат изтрити в края на този период. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени по-долу за всеки случай поотделно.

3. Обработване на Вашите данни

3.1 Посещаване на нашите уебсайтове и създаване на регистрационни файлове

Всеки път, когато посетите наш уебсайт, системата ни автоматично събира данни и информация от Вашата компютърна система. Ние събираме следните данни, както следва:

 • IP адрес
 • Вид/версия на браузъра
 • Устройство
 • Операционна система
 • Дата и час на достъпа
 • Държава
 • Език

Тези данни също така се съхраняват в регистрационните файлове на нашата система.

Споменатите по-горе данни не се съхраняват заедно с други лични данни. Необходимо е системата ни да съхранява временно потребителския IP адрес, за да може уебсайтът да бъде доставен до Вашия компютър. Вашият IP адрес трябва да остане съхранен за времетраенето на съответното използване на уебсайта. Поради това съхраняването на регистрационни файлове поддържа функционалността на уебсайта. Използваме тези данни и за оптимизиране на нашия уебсайт и за подобряване на сигурността на използваната в нашите ИТ системи информация. Данните няма да бъдат използвани за целите на маркетинга в този контекст. Правното основание за временното съхраняване на данните и регистрационните файлове е предвидено в член 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Данните се съхраняват, докато е необходимо, за постигането на целта за тяхното събиране. Данните, които са необходими за функционалността на уебсайта, ще бъдат изтрити след края на съответната сесия. Всякакви други данни ще бъдат съхранявани, докато е необходимо, за постигането на целта, за която са били събрани.

Събирането на данни за предоставяне на уебсайта и съхраняването на данни в регистрационни файлове е необходимо за функционирането на уебсайта.

3.2 Регистрация

На нашите уебсайтове Ви предлагаме възможността да се регистрирате за различни услуги. За допълнителна информация относно съответната платформа за регистрация, моля, вижте падащите полета по-долу.

Регистрация за създаване на профил (записване)

За да създадете личен профил на нашия уебсайт, трябва да попълните определени данни в маска на въвеждане. Въведените данни ни се предават и се съхраняват от нас и ще бъдат предадени към други структури от групата Olympus в Европа. Следните данни се събират задължително по време на процеса на регистрация:

 • Приветствие
 • Собствено име
 • Фамилия
 • Данъчен номер за Италия
 • Улица и номер
 • Пощенски код
 • Град
 • Държава
 • Телефон
 • Имейл
 • Парола
 • Споразумение/съгласие за условията за използване (MyOlympus)

В настройките на акаунта и на определени уебсайтове можете също така да предоставите друга доброволна информация за профила, като например:

 • Длъжност/звание
 • Компания
 • ДДС
 • Допълнителен адрес
 • Регион
 • Номер на факс
 • Рождена дата
 • Компания
 • Снимка
 • Регистриране на продукт (дата на покупката и сериен номер на устройството)
 • Абонамент за бюлетин

Тъй като регистрацията се изисква за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД се явява правно основание. Ние използваме данните Ви за управлението на регистрациите на Вашите продукти и за свързването им с Вашия акаунт, ако решите да ни разкриете тази информация. Моля, имайте предвид, че в случай на успешна регистрация можете също така да влизате в други платформи, като например платформата MyOlympus-Community, нашия онлайн магазин или платформата Test & Wow, и поради това може да се наложи да предоставите допълнителни данни, когато влизате за първи път.

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом не са повече необходими за целта, за която са били събрани. Това се отнася за данни във връзка с договори, ако те вече не са необходими за изпълнението на договора. Можем да бъдем договорно или правно задължени да съхраняваме данни дори след прекратяването на договора (напр. за данъчни цели).

Можете да отмените регистрацията по всяко време. Можете да промените Вашите записани данни по всяко време, като промените настройките си на профилната страница. Ако данните са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, може да се извърши само ранно изтриване, ако обаче такова изтриване е позволено от договорните или правните задължения.

Регистрация за създаване на профил (записване)/за услуги на MyOlympus

За да създадете личен профил на нашия уебсайт, трябва да попълните определени данни в маска на въвеждане. Въведените данни ни се предават и се съхраняват от нас и ще бъдат предадени към други структури от групата Olympus в Европа. По време на процеса на регистрация се събират следните данни:

 • Приветствие
 • Собствено име
 • Фамилия
 • Псевдоним
 • Имейл
 • Държава
 • Парола
 • „Не съм робот“ – проверка
 • Споразумение/съгласие за условията за използване (MyOlympus)

В настройките на акаунта и на определени уебсайтове можете също така да предоставите друга доброволна информация за профила, като например:

 • Улица и номер
 • Пощенски код
 • Град
 • Телефонен номер
 • Рождена дата
 • Снимка
 • Аватар
 • Регистриране на продукт (дата на покупката и сериен номер на устройството)
 • Може да бъде въведена чрез щракване допълнителна информация относно Вашите интереси, свързани с продукти и услуги
 • Съдържание за публичен профил/визитка, вкл. текст и снимки
 • Абонамент за бюлетин

Тъй като регистрацията се изисква за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД се явява правно основание. Ние използваме данните Ви за управлението на регистрациите на Вашите продукти и за свързването им с Вашия акаунт, ако решите да ни разкриете тази информация. За допълнителна информация прегледайте договорните „Условия за използване“ на MyOlympus.

Моля, имайте предвид, че в случай на успешна регистрация можете също така да влизате в други платформи, като например платформата MyOlympus-Community, нашия Онлайн магазин или платформата Test & Wow, и поради това е възможно да се наложи да предоставите допълнителни данни, когато влизате за първи път.

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом не са повече необходими за целта, за която са били събрани. Това се отнася за данни във връзка с договори, ако те вече не са необходими за изпълнението на договора. Можем да бъдем договорно или правно задължени да съхраняваме данни дори след прекратяването на договора (напр. за данъчни цели).

Можете да отмените регистрацията по всяко време. Можете да промените Вашите записани данни по всяко време, като промените настройките си на профилната страница. Можете също така по всяко време да оттеглите съгласието си, дадено по време на регистрацията. Ако данните са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, може да се извърши само ранно изтриване, ако обаче такова изтриване е позволено от договорните или правните задължения.

Регистрация за участие в събитие/услуга на MyOlympus

За да участвате в събитие, което се промотира чрез общността MyOlympus, трябва да попълните маска на въвеждане. Въведените данни ни се предават и се съхраняват от нас и ще бъдат предадени към други структури от групата Olympus в Европа. По време на процеса на регистрация се събират следните данни:

 • Приветствие (пол) – задължително
 • Собствено име – задължително
 • Фамилия – задължително
 • Имейл – задължително
 • Телефон – по желание
 • Компания – по желание
 • Държава – по желание
 • Град – по желание
 • Улица – по желание
 • Номер на улицата – по желание
 • Пощенски код – по желание

Правното основание за обработването на данните във тази връзка е член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом не са повече необходими за целта, за която са били събрани. Това се отнася за данни във връзка с договори, ако те вече не са необходими за изпълнението на договора. Можем да бъдем договорно или правно задължени да съхраняваме данни дори след прекратяването на договора (напр. за данъчни цели).

Регистрация за обучение

За да се регистрирате за предложено медицинско обучение на нашия уебсайт, трябва да попълните маска на въвеждане или ако вече сте я попълвали, трябва да влезете в профила за обучение на „My Olympus“. Въведените данни ни се предават и се съхраняват от нас, а за Вас ще бъде създаден профил за обучение на „My Olympus“. Данните ще бъдат обработени от нашия партньор по договор за услуги (за повече информация, моля, вижте глава 5 по-долу). По време на процеса на регистрация се събират следните данни:

 • Приветствие
 • Име
 • Потребителско име
 • Парола
 • Език
 • Професия/служба
 • Отдел/отделение
 • Болница/практика/компания
 • Адрес
 • Пощенски код
 • Град
 • Държава
 • Освен това можете да добавите допълнителни доброволни данни, като например академично звание
 • Поле на дейност
 • Длъжност
 • Tелефонен номер

Ние сме възложили регистрационната услуга на Haufe-Umantis AG.

Използваме Вашите данни, за да:

 • Обработим Вашето запитване за обучение и за да се свържем с Вас за организационни цели

Преди приключване на регистрацията искаме от Вас да дадете съгласието си за обработването на Вашите данни от Olympus, както и връзка към настоящата политика за поверителност (с използване на хипервръзка). Ако дадете съгласието си, правното основание за обработването на данните е член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Освен това регистрацията се изисква за изпълнението на договор, по който сте страна, и по тази причина член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД се явява като допълнително правно основание, тъй като използваме Вашите данни, за да Ви регистрираме за определено обучение.

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом не са повече необходими за целта, за която са били събрани. Това се отнася за данни във връзка с договори, ако те вече не са необходими за изпълнението на договора. Можем да бъдем договорно или правно задължени да съхраняваме данни дори след прекратяването на договора (напр. за данъчни цели).

3.3 Подаване на заявление

За да подадете заявление до нас с помощта на нашия уебсайт, трябва да въведете Вашите данни в маска на въвеждане (не е необходимо регистриране) и да щракнете върху „подаване“. Въведените данни ни се предават и се съхраняват от нас. Данните ще бъдат обработени от нашия партньор по договор за услуги (за повече информация, моля, вижте глава 5 по-долу).

По време на процеса на регистрация се събират следните данни:

 • Приветствие
 • Собствено име
 • Фамилия
 • Имейл адрес или потребителско име
 • Парола
 • Език на потребителя
 • Писмена кандидатура и автобиография (CV)
 • „Как научихте за нас?“
 • Публикуване на данните – Възможност да поставите отметка за „Давам съгласието си данните ми да бъдат съхранени, ако кандидатурата ми е неуспешна, и да бъда информиран за всякакви бъдещи свободни работни места“ и „Искам данните ми да бъдат изтрити, щом приключи настоящият процес на кандидатстване“

Преди попълване на заявлението искаме да ни дадете съгласието си за обработването на Вашите данни и Ви даваме връзка към тази политика за поверителност (с използване на хипервръзка към тази политика за поверителност). Ако дадете съгласието си, правното основание за обработването на данните е член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Освен това обработването на Вашите данни се изисква за преддоговорни задължения и по тази причина член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД се явява като допълнително правно основание.

Ние сме възложили регистрационната услуга на Haufe-Umantis AG.

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом не са повече необходими за целта, за която са били събрани. Това се отнася за данни във връзка с договори, ако те вече не са необходими за изпълнението на договора. Можем да бъдем договорно или правно задължени да съхраняваме данни дори след прекратяването на договора (напр. за данъчни цели). Трябва да бъде определено индивидуално за съответните договори и страните по тях какви да са тук приложимите периоди на съхранение.

Можете да отмените регистрацията по всяко време. Можете по всяко време да промените Вашите записани данни. Можете също така по всяко време да оттеглите съгласието си, дадено по време на регистрацията. Ако данните са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, може да се извърши само ранно изтриване, ако обаче такова изтриване е позволено от договорните или правните задължения.

3.4 Имейл маркетинг

С Вашето съгласие можете да се абонирате за нашия бюлетин на уебсайта ни, с който Ви информираме за предлаганите от нас интересни оферти.

Като цяло използваме така-наречената процедура на двойното потвърждение, ако желаете да се регистрирате за нашия бюлетин. Това означава, че след Вашата регистрация ще изпратим имейл на предоставения от Вас имейл адрес, в който искаме да потвърдите, че наистина желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си, Вашата информация ще бъде изтрита автоматично. Освен това съхраняваме датата на вашата регистрация и на потвърждението. Целта на тази процедура е да се докаже регистрацията Ви и ако това е необходимо, да се внесе яснота по възможна злоупотреба с Вашите лични данни.

Регистрирането на акаунт в MyOlympus е задължително за получаването на бюлетина на отдел „Потребителски продукти“. Въвеждането на допълнителни, напр. „Моите интереси“, отделно маркирани данни, е доброволно и те няма да бъдат използвани за лично обръщане към Вас. След Вашето потвърждение ще запишем Вашия имейл адрес с цел да Ви изпратим бюлетина. Правното основание за обработването на данните във тази връзка е член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Освен това обработването на Вашите данни се изисква за преддоговорни задължения и по тази причина член 6, ал. 1, букви б) и е) от ОРЗД се явяват като допълнително правно основание, тъй като обработването на Вашите данни е необходимо за предоставянето на бюлетина.

Можете по всяко време да отмените съгласието си за получаването на бюлетина и да се отпишете от него. Можете да декларирате отмяната си, като щракнете върху връзката, предоставена в имейла за всеки бюлетин, или като изпратите съобщение до адреса от данните за контакт в идентификацията.

Моля, имайте предвид, че ние оценяваме Вашето поведение на потребител, когато изпращаме бюлетина. За тази оценка изпратените имейли съдържат така-наречените уебмаяци или проследяващи пиксели, които представляват файлове с изображение от един пиксел, съхранявани на нашия уебсайт. За оценките ние свързваме данните, които обработваме, и уебмаяците с Вашия имейл адрес и индивидуално ИД. Връзките, получени в бюлетина, също съдържат това ИД. С данните, които се съдържат, създаваме потребителски профил с цел да съобразим бюлетина с Вашите индивидуални интереси.

Ние записваме дали и кога четете нашия бюлетин и върху кои връзки щраквате, и въз основа на тази информация правим изводи за Вашите лични интереси. Данните ще бъдат обработвани от нашия партньор по договор за услуги. Ние свързваме тези данни с действията, предприети от Вас на нашия уебсайт.

Информацията се съхранява, докато сте абонирани за бюлетина. След отписване от абонамент ние съхраняваме данните чисто статистически и анонимно. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, получено преди оттеглянето.

3.5 Свързване с нас чрез формуляр за контакт или имейл

Ако се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт или като ни изпратите имейл, личните данни, предадени с Вашия имейл, и данните, попълнени от Вас във формуляра за контакт, ще бъдат съхранени.

По отношение на формуляра за контакт ние обработваме следните данни (максимално) – Отдел „Потребителски продукти“:

Уебсайт:

 • Вид на искането*
 • Приветствие*
 • Длъжност/звание
 • Собствено име*
 • Фамилия*
 • Имейл адрес*
 • Компания/организация
 • Длъжност
 • Държава*
 • Улица и №
 • Пощенски код
 • Град
 • Телефонен номер
 • Факс
 • Модел на продукта
 • Съобщение
 • „Не съм робот“ – проверка

Допълнителни полета за формуляра за аудио контакт на уебсайта:

 • Моля, свържете се с мен по: телефон, имейл, поща
 • Индустрия*
 • Служители*
 • Интересувам се от*: Общи решение в областта на документирането на реч, модернизиране на съществуващото решение за диктуване, решения за транскрипции, предимства на дигиталните диктофони (в сравнение с аналоговите), тестване на продукт, други

Допълнителни полета за платформата Olympus Test & Wow:

 • Език

Веднага щом съобщението Ви е изпратено, ще бъдат съхранени и следните данни:

 • Формуляри на уебсайта: Всички данни, които се въвеждат чрез формуляра, ще бъдат изпратени по имейл на определените лица за контакт (в зависимост от вида на искането). Olympus ECSC въвежда данните за клиента в системата Olympus CRM за необходимото време, за да може да окаже поддръжка във връзка с искането
 • Формуляри за Test & Wow на Olympus: Всички данни, които се въвеждат чрез формуляра, ще бъдат съхранявани в потребителската база данни на My Olympus.

За това обработване на данни ние искаме Вашето съгласие, преди да пристъпим към изпращане на съобщението, и препращаме към настоящите условия за поверителност, като използваме хипервръзка.

МЕДИЦИНСКИ формуляри за контакт

 • - Относно/причина за контакт
 • - Собствено име и фамилия
 • - Държава
 • - Имейл адрес
 • - Съобщение
 • Освен това можете да добавите допълнителни доброволни данни, като например:
 • - Приветствие
 • - Телефон
 • - Длъжност
 • - Организация
 • - Факс
 • - Улица
 • - Код
 • - Град

Веднага щом съобщението Ви е изпратено, ще бъдат съхранени и следните данни:

Всички полета, които сте попълнили във формуляра за контакт.

Правното основание за обработването на данни в тази връзка е член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Обработването на други данни (напр. данни за връзката) по време на процеса на изпращане следва да предотвратява злоупотребата с формуляра за контакт и да гарантира сигурността на нашите ИТ системи. Правното основание в тази връзка е член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. По отношение на обработването на Вашите данни чрез изпращането на имейл до нас правното основание е също член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, тъй като имаме законен интерес да обработваме тези данни. Ние обработваме лични данни от имейли, както и от формуляра за контакт, изключително за тяхното обработване при установяването на контакт и в тази връзка ще ги прехвърлим на други структури от групата Olympus в Европа. Данните се използват изключително за кореспонденция. Ако установяването на контакт е във връзка със сключването на договор, тогава член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД се явява като допълнително правно основание за обработването.

Ние изтриваме Вашите данни веднага щом не са повече необходими за постигането на целта, за която са били събрани. Това е случай, който възниква, ако кореспонденцията с Вас се прекрати. Кореспонденцията се прекратява, когато е очевидно, че въпросите/причините за изпращането на съобщението са били окончателно изяснени. Личните данни, които се събират допълнително по време на процеса на изпращане, ще бъдат изтрити след период от най-много седем дни.

Можете по всяко време да отмените съгласието си обработването на личните данни. Ако се свържете с нас по имейл, можете по всяко време да направите възражение срещу съхранението на Вашите лични данни. В този случай обаче ние няма да отговорим на Вашето съобщение.

3.6 Характеристики/Функции на онлайн магазин във връзка с поръчването на продукти или услуги – Отдел „Потребителски продукти“

Ние събираме Вашите лични данни за нашия онлайн магазин, ако поръчате един от продуктите ни в онлайн магазина или ако регистрирате продукт. Данните включват:

 • Приветствие*
 • Длъжност/звание
 • Име*
 • Компания
 • ДДС
 • Имейл адрес*
 • Пощенски адрес
 • Държава*
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес*
 • Парола*
 • В зависимост от вида на Вашето плащане – задължителни данни, напр. данни за кредитна карта
 • Други лични данни, които ни предоставяте доброволно

Вашите лични данни ще бъдат използвани от нас и от нашите партньори за услуги (пощенски и колетни услуги), доколкото това е необходимо за сключването, изпълнението или прекратяването на споразумение с Вас или за използването на услуга, предоставена от нас. Това е необходимо по-специално за:

 • Управление на уебсайта
 • Подобряване на нашия уебсайт по отношение на навиците при използване
 • Даване на възможност да се използват определени услуги на нашия уебсайт
 • Обработване на Вашите поръчки
 • Кореспонденция във връзка с Вашите поръчки
 • Изпращане на фактури и обработване на процеса на плащане
 • Отговаряне на Вашите въпроси

Това обработване на Вашите данни се основава на член 6 ал. 1, буква б) от ОРЗД, тъй като за нас е необходимо да обработваме данните Ви, за да изпълняваме договорните си задължения (доставка на продукта). По отношение на подобряването на нашия уебсайт и използването на определени услуги на уебсайта обработването на Вашите данни се основава на член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, тъй като имаме законни интереси за подобряването на нашите услуги в бъдеще. Предаването на Вашите данни на доставчиците на услуги, както е посочено по-горе, се основава също на член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, тъй като те предлагат методи на плащане, които Ви улесняват при плащането на продуктите.

Ние изтриваме Вашите данни веднага щом не са повече необходими за постигането на целта, за която са били събрани. Тъй като данните са необходими за изпълнението на договора, ние основно съхраняваме данните Ви до края на договора. Запазваме си правото обаче да съхраняваме данните, докато може да е необходимо за обработване на всякакви възможни рекламации в гаранционен срок. Освен това можем да бъдем договорно или правно задължени да съхраняваме данни дори след прекратяването на договора (напр. за данъчни цели). Трябва да бъде определено индивидуално за съответния договор и страните по него какъв да е тук приложимият период на съхранение.

Можете по всяко време да отмените съгласието си обработването на личните данни. Ако данните са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, може да се извърши само ранно изтриване, ако обаче такова изтриване е позволено от договорните или правните задължения.

Ние няма да разкриваме лични данни на трети страни без Вашето съгласие, освен на други компании от групата Olympus или свързани компании като доставчика на разплащателни услуги (PayPal и Wirecard Bank AG/RatePay GmbH) и доставчиците на пощенски и колетни услуги. Възможно е тези доставчици на услуги допълнително да предават данните Ви на агенции за кредитна информация. Личните данни, които са необходими за транзакцията, ще бъдат съхранявани и използвани от нас, доколкото това се налага за обработването на поръчките, и/или изпращани на доставчици на услуги и за целите на обработването на данните от наше име. Ако стоките са поръчани за държава, различна от Германия, данните се предават на пощенски и колетни служби, доколкото това е необходимо за съответното изпращане. По отношение на услугите на Wirecard Bank AG/RatePay GmbH и PayPal, моля, имайте предвид следното:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH и Klarna Bank AB (publ)

В зависимост от вида и наличността на плащането операциите по плащането се предоставят от Wirecard Bank AG („Вид плащане Wirecard“). Ако е наличен и е избран вид плащане Wirecard (вкл. кредитна карта, „p24“, „ideal“, „Sofortüberweisung“, фактура, вноска), следните данни могат да бъдат прехвърлени на RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlin, Германия, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Швеция, и Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Германия, и да се обработят там за целите, посочени по-долу:

 • Длъжност/звание, собствено име, фамилия, дата на раждане, адрес, имейл адрес и телефонен номер
 • Номерът на социалната осигуровка за Дания, Финландия, Норвегия и Швеция
 • Данни за сметката (за директен дебит при вид плащане Wirecard): Титуляр на сметката, номер на сметката, банков код, банка, IBAN, BIC/Swift
 • Данни за поръчка: Данни за текущи, предишни и/или бъдещи поръчки на клиента с търговеца и други онлайн магазини, работещи с Wirecard, RatePay и Klarna, напр. информация за продуктите и видовете плащане, избрани от крайния потребител
 • Данни за кредитоспособност: Данни, по-специално от кредитни агенции, които предоставят информация относно кредитния статус на клиента, напр. информация за искове срещу клиента и други данни за кредитоспособността
 • Технически данни: Данни за устройството, използвано от клиента за целите на процеса на поръчване
 • IP адрес

Данните за клиента се използват за следните цели:

 • Проверяване на риска за поръчки с търговеца
 • Предаване на данни за клиента на Wirecard, RatePay и Klarna и препращане на данните за клиента, свързани с искането, началото или края на договора между крайния потребител и Olympus от Wirecard, RatePay и/или Klarna, на SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH и/или Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) за целите на получаването на информация от тези агенции за кредитна информация относно клиента. Възможно е тази информация да включва кредитни оценки, основани на математико-статистически процеси, които включват адресни данни за тяхното изчисляване. Wirecard има право по всяко време да определя друг доставчик на услуги за целите на запазването на информация за клиента.
 • Изчисления на собствени стойности за оценка и други класации (напр. категории на риска) от Wirecard и/или RatePay и/или Klarna.
 • Вземане на решение от Wirecard на тази основа за предоставяне на вида плащане Wirecard, желан от клиента (както за текущите, така и за бъдещите поръчки в магазина на Olympus), и предаването на това решение на Olympus.
 • Използване на адресни данни от Olympus и тяхното предаване на Wirecard, RatePay и/или Klarna с цел да може да се оцени рискът от неизпълнение на плащането в отделните случаи.

Проверка на риска за поръчки при други онлайн магазини:

 • Извършване на проверките на риска, описани по-горе, чрез Wirecard, RatePay и/или Klarna за операторите на други онлайн магазини, ако клиентът желае да направи поръчка с помощта на вид плащане Wirecard от такъв онлайн магазин.
 • Предаване на данни за клиента като част от прехвърлянето на вземания към Wirecard и използване на данните за клиента от Wirecard, ако това е необходимо за предявяването и принудителното събиране на прехвърлените вземания.

3.6.2 PayPal

За плащане чрез PayPal ние предаваме Вашите разплащателни данни за обработване на PayPal (Европа) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Люксембург („PayPal“). PayPal си запазва правото да извършва кредитна проверка. Резултатът от кредитната проверка по отношение на статистическата вероятност за неизпълнение на плащането се използва от PayPal, за да вземе решение относно готовността за предоставяне на метода на плащане. Информацията за кредитоспособността може да съдържа стойности за вероятност (така-наречените стойности за оценка). Ако стойностите за оценка намират отражение в резултата от кредитната проверка, те трябва да бъдат базирани на научно обосновани математическо-статистически процедури. Такива данни, като адресната информация, се използват при изчисляването на стойностите за оценка.

3.7 Функция за блог с коментарна характеристика/Услуга на MyOlympus – Отдел „Потребителски продукти“

На нашите уебсайтове в общността MyOlympus ние поддържаме така наречения „уебблог“ или „блог“ с функция за коментари. Ако искате да направите коментар по дадена публикация, Вие трябва да въведете текста в полето „Коментар“. Тези данни после ни се предават, когато коментарът е изпратен, и се съхраняват от нас. Ние съхраняваме следните данни, ако коментирате с блогово съобщение:

 • Час и дата на изпращането на коментара

Тогава текстът, въведен в полето „Коментар“, и потребителското име или псевдонимът могат да бъдат видени от трети страни под коментираната публикация в блога, заедно с въведеното име и датата и часа на публикацията. Преди да изпратите коментара, ние искаме Вашето съгласие и Ви препращаме към настоящите условия за поверителност. Доколкото събирането и обработването на данните се основава на Вашето съгласие, член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД се явява правното основание. Тъй като обработването на Вашите данни е също така необходимо, за да публикуваме коментара Ви, член 6 ал. 1, буква е) от ОРЗД също служи като правно основание. Обработването на допълнителни данни по време на процеса на изпращане и съхранение в нашата система следва да предотврати или най-малкото да ограничи евентуална злоупотреба с функцията за коментари и трябва да гарантира сигурността на нашата ИТ система. Освен това ние можем само да изтрием Вашия коментар по Ваше искане, ако можем да Ви идентифицираме. Ето защо правното основание за обработването на споменатите по-горе данни също се базира на член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом повече не са необходими за постигането на целта, за която са били събрани. Данни, събрани и обработени в контекста на функцията за коментари, са необходими, докато коментарът е публикуван. Дори след изтриването или премахването на коментара съхранението и обработването на данните може да са необходими, ако съхранението се изисква от договорни или правни задължения.

Можете по всяко време да отмените съгласието, дадено преди публикуването на коментара. В този случай ние ще изтрием всички данни, събрани във връзка със съответния коментар. Това не се прилага, ако законоустановените периоди на запазване изискват по-нататъшно съхранение или обработване от наша страна.

3.8 Имейли за състоянието на ремонта на потребителски продукти

Като потребител на нашите фотоапарати и аудио продукти имате възможност да използвате нашата онлайн регистрация за ремонт и да изпратите Вашия продукт в наш сервизен център. В случай че сте ни предоставили Вашия имейл адрес, Вие ще получавате имейл актуализации с напредъка на Вашия ремонт. Това представлява законен интерес по смисъла на член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Можете по всяко време да направите възражение срещу тези имейли, като щракнете върху връзката за отписване, намираща се най-отдолу на всеки имейл за състоянието. След Вашето възражение данните Ви няма повече да бъдат обработвани за тази цел. Освен можете винаги да проверите състоянието, като се обадите на нашата гореща линия или чрез имейл.

3.9 Проучване за удовлетвореността на потребителите на медицински системи

Ние провеждаме проучвания с нашите клиенти, тъй като непрекъснато се интересуваме от Вашето мнение за нашата гама продукти и услуги. Като клиент на Olympus редовно ще получавате имейл от нас, с който питаме за Вашата оценка на продукта и услугата. Вие ще получавате този имейл от нас, независимо от това дали сте се абонирали за бюлетин, или не. В този случай ние спазваме законните изисквания на Директива 2002/58/EО на ЕС. За тази цел използваме имейл адреса, предоставен от Вас като част от процеса на покупката, за да рекламираме собствените си продукти, които сте закупили от нас въз основа на поръчка, която вече сте направили. Можете по всяко време да направите възражение срещу този имейл за удовлетвореността, без това да доведе до някакви разходи, различни от разходите по предаването на имейла, свързани със стандартните тарифи. След Вашето възражение данните Ви няма повече да бъдат обработвани за тези цели.

4. Прекратяване на Акаунти за MyOlympus или Olympus-Онлайн магазин – Отдел „Потребителски продукти“

Можете да оттеглите Вашето съгласие за услугата, за която сте се регистрирали, по всяко време и за в бъдеще, като влезете в моя акаунт и изберете „Премахване на акаунт“. Моля, имайте предвид, че с тази стъпка цялата информация и ползите, свързани с Вашия акаунт, като продуктови регистрации, които може да сте въвели, също ще бъдат изтрити. За повече информация прегледайте договорните „Условия за използване“ на MyOlympus.

5. Предаване на лични данни на трети държави

Както беше посочено по-горе в глава 3, ние прехвърляме определени услуги на други компании. Възможно е също така тези компании да са установени в трети държави извън ЕС. В такива случаи Вашите данни ще бъдат обработвани в тези трети държави и по тази причина обясняваме в следващата таблица кои услуги са прехвърлени на тези компании, къде са установени и кои правни изисквания ни позволяват да ангажираме тези компании с обработването на Вашите данни:

Процес Трета страна Трета държава Правно основание
Регистрация за обучение (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Швейцария Решение за адекватност , чл. 45 (Швейцария: вижте Решение на Комисията на ЕС 2000/518/ЕО)
Подаване на заявление Haufe-Umantis AG Швейцария Решение за адекватност , чл. 45 (Швейцария: вижте Решение на Комисията на ЕС 2000/518/ЕО)

6. Вашите права

Искаме да Ви информираме за Вашите права по отношение на обработването на Вашите лични данни от наша страна. Ако имате някакви въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните едно или няколко от Вашите права по отношение на нас, моля, изпратете ни имейл на dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Право на оттегляне на заявеното съгласие за защита на данните (член 7, ал. 3 от ОРЗД)

В случай че обработването на Вашите данни от наша страна се основава на даденото от Вас изрично съгласие, Вие имате право по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето. Вие ще бъдете информирани за това право, преди да дадете съгласието си.

6.2 Право на информация (член 15 от ОРЗД)

Съгласно член 15 от ОРЗД Вие имате право да поискате потвърждение от нас за това дали обработваме лични данни за Вас. Ако това е така, Вие имате право да се информирате относно тези лични данни и на следната информация: целите, за които използваме Вашите лични данни, категориите лични данни за Вас, с които разполагаме; получателите или категориите получатели, на които сме разкрили или ще разкрием Вашите лични данни; когато е възможно, предвиденият период, за който личните данни ще бъдат съхранени, или ако не е възможно, критериите, използвани, за да се определи този период; ако източникът на лични данни, които имаме за Вас, не сте директно Вие, всякаква приложима информация за това как Вашите лични данни са придобити от нас; дали ние използваме Вашите лични данни като част от какъвто и да било автоматизиран процес на вземане на решения и ако е така, допълнителни подробности относно неговата значимост. Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъдете информирани относно подходящите гаранции, за да сте сигурни, че получателите също така отговарят на разпоредбите, предвидени в ОРЗД.

6.3 Право на коригиране (член 16 от ОРЗД)

Можете да поискате от нас да коригираме без забавяне всякакви неправилни данни за Вас. Като се вземат предвид целите на обработването, Вие също така имате право да поискате попълването на непълни лични данни – също и чрез допълваща декларация.

6.4 Право на изтриване или право „да бъдеш забравен/а“ (член 17 от ОРЗД)

Имате право да поискате незабавно изтриване на Вашите данни, ако е приложима някоя от посочените по-долу причини:

 • данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин,
 • оттеглите съгласието си, върху което се основава обработването, и няма друго правно основание за обработването,
 • възразите срещу обработването съгласно член 21, ал. 1 от ОРЗД по причини, произтичащи от Ваша конкретна ситуация, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество,
 • възразите срещу обработването за директен маркетинг съгласно член 21, ал. 2 от ОРЗД,
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно,
 • заличаването на данните е необходимо за изпълнение на правно задължение по европейското или националното право,
 • данните са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество директно на дете съгласно член 8, ал. 1 от ОРЗД.

Ние ще изпълним искането за изтриване, освен ако не сме правно задължени или имаме право да продължим съхраняването и обработването на Вашите данни. По-специално периодите на законно запазване се смятат за правни задължения. Освен това имаме право да продължим съхраняването, ако не можем да предявим, упражним или защитим правни претенции без Вашите данни.

Ако сме направили публични Вашите данни и сме задължени да ги изтрием, ние ще вземем необходимите мерки, като имаме предвид наличната технология и разходите по изпълнението, за да информираме отговорните лица, ако сте поискали изтриването и от тях.

6.5 Право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД)

Съгласно член 18 от ОРЗД ние можем да обработваме данни в ограничена степен само в следните случаи:

 • оспорвате точността на Вашите данни, докато не можем да проверим точността им,
 • обработването е неправомерно и откажете изтриването на Вашите данни, и вместо това искате използването на личните данни да бъде ограничено,
 • не се нуждаем повече от данните за целите на обработването, но Вие се нуждаете от тях за предявяване, упражняване или защита на правни претенции, или
 • възразявате срещу обработването съгласно член 21, ал. 1 от ОРЗД по причини, произтичащи от Ваша конкретна ситуация, докато все още не е изяснено дали законните основания за обработването нямат преимущество пред Вашите интереси.

Ако обработването е било ограничено, ние можем само да съхраняваме тези данни. Всякакво по-нататъшно обработване в такъв случай е разрешено само с Вашето съгласие или за целите на предявяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Можете по всяко време да отмените съгласието си, дадено по този повод. Ще бъдете информирани от нас, преди ограничението да се премахне.

6.6 Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни (член 19 от ОРЗД)

Ние сме задължени да информираме всички получатели, чиито данни са били разкрити, за корекция или изтриване на Вашите данни или за ограничаване на обработването. Това не се прилага, ако се окаже невъзможно или ако изисква непропорционално големи усилия. Ние ще Ви информираме за тези получатели, ако това бъде поискано.

6.7 Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)

Вие имате право да получите данните за Вас, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате също така право да ни инструктирате за предаването на Вашите данни на трета страна, при условие че

 • обработването на данните е основано на съгласието Ви или на договор и
 • обработването се извършва по автоматизирани начини.

Можете да поискате да прехвърлим Вашите данни директно на третата страна, ако това е технически осъществимо.

Това право обаче не трябва да нарушава правата и свободите на други лица, включително на нашата компания. Ако случаят е такъв, ние имаме право да откажем доставянето или прехвърлянето на Вашите данни.

6.8 Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране (член 22 от ОРЗД)

На нашите уебсайтове Вашите данни не са предмет на решения, основаващи се изключително на автоматизирано обработване (напр. профилиране). Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се изключително на автоматизирано обработване – включително профилиране – ако това поражда правни последствия или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

6.9 Право на възражение (член 21 от ОРЗД)

Ако обработваме Вашите данни въз основа на законен интерес (член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД), Вие имате право да възразите срещу това, ако причините за това произтичат от Вашата конкретна ситуация. Това се отнася и за профилирането, което се основава на тези разпоредби.

В този случай ние няма повече да обработваме Вашите данни, освен ако не можем да докажем неоспорими причини, заслужаващи защита за обработването. Това трябва да има предимство пред Вашите интереси, права и свободи или обработването да служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, Вие можете да възразите срещу обработването на данните Ви. Това също така се отнася за профилирането, доколкото то е свързано с такава директна реклама.

След Вашето възражение данните Ви няма повече да бъдат обработвани за тези цели.

6.10 Право на подаване на жалба до надзорен орган (член 77 от ОРЗД)

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка, в която пребивавате, работите или подозирате, че срещу Вас се е извършило нарушение на Общия регламент относно защитата на данните. Другите административни или съдебни защити, на които може да имате право, остават незасегнати.

7. Актуализации на нашите условия за поверителност и политика за бисквитките

Ние си запазваме правото редовно да актуализираме настоящата политика за поверителност, ако се променят правните, техническите или икономическите условия. Когато актуализираме нашата политика за поверителност, ние предприемаме подходящи мерки, с цел да Ви информираме, както е необходимо, за значимостта на промените, които сме извършили. Ние ще получим Вашето съгласия за всички важни промени в политиката за поверителност, ако и в степента, до която това се изисква по приложимите закони за защитата на личните данни.

8. Бележка относно хостинг услугите

Всички уебсайтове се хостват от доставчици на хостинг услуги, които спазват най-високите стандарти в областта на защитата и сигурността на личните данни.

Последно изменена на: 18.05.2018 г.