Политика за бисквитките

На нашия уебсайт използваме т.нар. „бисквитки“. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в или от Вашия интернет браузър на компютърната Ви система. Когато посетите нашия уебсайт, на Вашата система може да бъде запазена бисквитка. Тя съдържа индивидуален низ от знаци, който може да се използва за идентифициране на Вашия браузър при следващото Ви посещение на уебсайта. В разделите по-долу ще обясним подробно какви видове бисквитки използваме и какви данни се обработват от съответния вид бисквитка.

Имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Те се съхраняват на Вашия компютър, а данните се предават от тази бисквитка към нашия сайт.

Посредством промяна на настройките на интернет браузъра можете да дезактивирате или да ограничите предаването от бисквитките. Вече запаметени бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се извършва и автоматично, като промените по съответния начин настройките на Вашия браузър. Моля, имайте предвид, че ако цялостно дезактивирате всички бисквитки за нашия уебсайт, може вече да не е възможно да използвайте всички функции на уебсайта. Когато посетите уебсайта ни, ще бъдете уведомени за начина, по който използваме бисквитките, и ще поискаме съгласието Ви да обработваме данните, използвани в този контекст. Уведомявайки Ви за начина, по който използваме бисквитките, ние правим препратка и към настоящите правила за поверителност и политика за бисквитките.

1.1 Технически необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими за навигация в уебсайтовете и за използване на функциите им, като например достъп до защитени зони на уебсайта. Без тези бисквитки определени услуги не са възможни, като например регистрирането на продукти или регистрирането за обучения.

Правното основание за обработка на лични данни с помощта на технически необходими бисквитки е посочено в член 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Данните, събирани от технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили.

За срока на съхранение на технически необходими бисквитки, моля, вижте таблицата по-долу.

Технически необходими бисквитки не могат да бъдат дезактивирани.

Бисквитки Използват се на следните уебсайтове Предназначение Срок за запазване/съхранение
Arrafity всички Системна бисквитка, която позволява свързаност на сесията с нашия уебсървър. сесия
ASP.Net_SessionID my.olympus-consumer.com Тази бисквитка е необходима за зоната за вписване на MyOlympus. сесия
.ASPXAuth my.olympus-consumer.com, www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове Тази бисквитка е необходима за разрешаване на процеса по вписване или регистрация за услуги, като например зоната за регистриране продукти на „MyOlympus“ или медицински събития. сесия
JsessionID shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Тази бисквитка е необходима за функции като събирането на данни във вид на пазарска кошница (т.е. събиране на пресрепортажи и медии). С оглед на сигурността при вписване е необходима сесийна бисквитка. Тя представлява уникално ИД за конкретната сесия и шифрова информацията в бисквитка. Тази бисквитка се инсталира при вписване и се изтрива при излизане. сесия
PHPSESSID DataCollectionApp Тази бисквитка е необходима за манипулиране на сесията след вписване. сесия
OE.Consumer.MyOlympus my.olympus-consumer.com Тази бисквитка е необходима за манипулиране на сесията след вписване в MyOlympus. сесия
CEEMES_... wow.olympus.eu Тази бисквитка е необходима за манипулиране на сесията след вписване. сесия
_sdsat_userStatus wow.olympus.eu Тази бисквитка е необходима за манипулиране на сесията след вписване. сесия
Olympus-cookie-policy
OlympusCookieHandling
CookieConsent
всички Тази бисквитка съхранява информацията за страницата с информация за бисквитките и е необходима за извеждане на изскачащите прозорци, които съдържат уведомленията за бисквитките на нашите уебсайтове. Информацията, съдържаща се в тази бисквитка, се съхранява в продължение на 3 месеца или до изтриване на бисквитката. 3 месеца

AWSELB всички Това гарантира, че всички заявки от потребителя по време на сесията се изпращат до същата инстанция. сесия
X-Mapping-loahdkhp всички Тази бисквитка е предназначена да гарантира, че потребителят на уебсайта остава винаги към един същ обслужващ възел. сесия
REFERRER shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Тази бисквитка предава на сървъра къде в уебсайта е бил преди това потребителят, така че след вписването/излизането той да може да се върне на същата страница. сесия
CGISESSID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа ИД за сесия – използва се за разпознаване на потребителската сесия и
така да се възстанови състоянието й (вписан, език и т.н.).
Задава се в настройките на сигурността; по подразбиране е 8 часа
CompanyID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа ИД за клон Задава се в настройките на сигурността; по подразбиране е 8 часа
ExternalDesignID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа Ако бъде избран, DesignID за Външен дизайн се съхранява тук. 2 дни
alphakey www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа Заедно с ИД на сесията, тази стойност служи да се гарантира, че сесията
не може да бъде присвоена от никой друг..
сесия
език www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа ИД на езика на потребителя сесия
selfid www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа ИД на потребителя сесия
клиент www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа Вътрешно ИД на фирмата на потребителя сесия
auth-token www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа В бисквитката auth-token се съхранява потребителска информация в структура на данни JSON сесия
TrackingID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr и сходни ccTLD уебсайтове по формуляри за кандидатстване за събития или за работа Използва се в таблото за работни места за програми с препоръки. сесия
x….
reseller.micro.olympus.de
shop.medical.olympus.de
ИД на сесията – използва се за разпознаване на потребителската сесия сесия

1.2 Бисквитки, свързани с производителността и функционалността

На нашия уебсайт използваме и бисквитки, предназначени да анализират поведението Ви при сърфиране в интернет. Тези данни не се съхраняват заедно с другите Ваши лични данни.

Тези бисквитки събират информация за начина, по който посетителите използват даден уебсайт, като например кои са най-често отваряните страници от посетителите и дали получават съобщения за грешки от уебстраници.

За тези цели съществува легитимен интерес като правно основание съгласно член 6, ал. 1, буква е) от GDPR за обработка на Вашите данни, тъй като можем да подобрим качеството и съдържанието на нашия уебсайт посредством използването на тези бисквитки. Освен това тя ни позволява да разберем как се използва уебсайтът, като по този начин ни дава възможност постоянно на оптимизираме предложенията си към Вас.

За срока на съхранение на бисквитките, предназначени да анализират поведението при сърфиране в интернет, моля, вижте таблицата по-долу. Можете да щракнете върху бутона по-долу, за да откажете използването на тези бисквитки.

1.2.1 Google Analytics

На нашите уебсайтове използваме Google Analytics – услуга за уебанализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитките относно начина, по който използвате уебсайта (включително Вашия IP адрес), ще бъде предадена на и съхранявана от Google на сървъри в Съединените американски щати.

Google използва тази информация от наше име, за да извърши оценка на използването на онлайн предложението ни, да състави отчети за дейностите в рамките на това онлайн предложение и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с използването на това онлайн предложение. От обработените данни могат да бъдат създадени потребителски профили, обозначени с псевдоним.

Използваме Google Analytics само с активираната конфигурация за анонимизиране на IP („gat._anonymizeIp();“), за да гарантираме анонимизирано събиране на IP адреси (т.нар. IP маскиране). Това означава, че Вашият IP адрес ще бъде анонимизиран от Google на територията на държавите-членки на Европейския съюз или на други държави, подписали Договора относно Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден към сървър на Google в САЩ и там ще бъде преобразуван в съкратена форма. IP адресът, предаден от Вашия браузър, не се обединява с други данни в Google.

Можете да предотвратите събирането и използването на Ваши данни от Google (бисквитки и IP адрес), като изтеглите и инсталирате предоставената тук приставка за браузъри: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Допълнителна информация относно използването на данни за рекламни цели от Google, възможни настройки и възражения можете да намерите на уебсайтовете на Google:

As an alternative to the browser add-on or within browsers on mobile devices, please click to prevent Google Analytics from collecting data on this website in the future. An opt-out cookie is stored on your device as a result. It bears the information that we may not store your data for Google Analytics. If you delete your saved cookies, you must click this link again.

Като алтернативен вариант на добавката за браузър или в браузърите на мобилни устройство, моля, щракнете върху тази връзка , за да забраните на Google Analytics в бъдеще да събира данни на този уебсайт. В резултат на това на Вашето устройство ще бъде съхранена бисквитка за отказа. Тя съдържа информацията, че е възможно да не съхраним данните Ви за Google Analytics. Ако изтриете запаметените от Вас бисквитки, трябва отново да щракнете върху тази връзка.

1.2.2 Adobe Analytics

На нашите уебсайтове използваме услугата за уебанализ Adobe Analytics, предоставяна от Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Dublin 24, Ирландия („Adobe“). Тази услуга използва бисквитки, които помагат на Olympus да анализа начина, по който посетителите използват сайта. Генерираната от бисквитките информация за начина, по който използвате уебсайта, включва Вашия IP адрес.

Ако информацията за начина на използване на уебсайта, която е генерирана от тази бисквитка, бъде предадена към сървър на Adobe, настройките гарантират, че IP адресът е анонимизиран преди геолокализация и че е заменен с общ IP адрес, преди да бъде съхранен. Adobe използва тази информация от името на Olympus, за да анализира начина на използване на уебсайта, да изготвя отчети за дейностите на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с уебсайта и използването на интернет за оператора на уебсайта. IP адресът, който се обработва от Adobe, не се комбинира с други данни на Adobe. Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки, като използвате подходящите настройки във Вашия браузър. Все пак трябва да посочим, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на този уебсайт.

Можете също така да забраните записването на данните, създадени от бисквитките, свързани с начина, по който използвате уебсайта (включително Вашия IP адрес), от страна на Adobe, както и обработването на тези данни от Adobe, като изтеглите и инсталирате предоставената на следната връзка приставка за браузъри:

https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

1.2.3 Списък с бисквитки на Adobe и на Google Analytics на нашите уебсайтове

  Бисквитки Използват се на следните уебсайтове Предназначение Срок за запазване/съхранение
Бисквитки на Adobe Analytics B Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics Mboxsession
mboxpc
Всички   2 години
Бисквитки на Adobe Analytics AMCV_# Всички Тези бисквитки позволяват на услугата за ИД да проследява посетителите в различните Ви домейни и прави възможно споделянето на данни между различни решения за Experience Cloud. 2 години
Бисквитки на Adobe Analytics AMCVS_# Всички   сесия
Бисквитки на Adobe Analytics Demdex
Dextp
dpm
Всички   6 месеца
Бисквитки на Adobe Analytics dst Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics everest_g_v2 Всички Тази бисквитка съпоставя щраквания към други събития на уебсайта на клиента и се настройва в домейна eversttech.net. 2 години
Бисквитки на Adobe Analytics gglck Всички   1 месец
Бисквитки на Adobe Analytics gpv_pn Всички Снема стойността на променлива от Analytics при следващия изглед на страницата. 30 мин/сесия
Бисквитки на Adobe Analytics s_cc Всички   сесия
Бисквитки на Adobe Analytics s_fid Всички Връщане на уникално ИД на потребител с клеймо за час/дата 5 години
Бисквитки на Adobe Analytics sc_vs Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics sc_ppn Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics sc_c13 Всички   3 години
Бисквитки на Adobe Analytics sc_c13s Всички   сесия
Бисквитки на Adobe Analytics sc_14 Всички   1 година
Бисквитки на Adobe Analytics s_dl Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics sc_cmgvo Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics sc_v9 Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics sc_v10 Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics s_cpc Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics s_sq Всички Тази бисквитка се задава и разчита от кода JavaScript, когато са активирани функционалностите ClickMap и Activity Map; тя съдържа информация за предходната връзка, върху която е щракнал потребителят сесия
Бисквитки на Adobe Analytics s_VI_.... Всички Уникално ИД на потребител с клеймо за час/дата. Забележка: Всяко ИД на потребител в Analytics е обвързано с посетителски профил на сървъри на Adobe. Посетителските профили се изтриват при липса на активност в продължение на 1 година, независимо дали е изтекъл срок на бисквитка за посетителско ИД. 2 years
Бисквитки на Adobe Analytics sc_vs Всички    
Бисквитки на Adobe Analytics _sdsat _searchTerm Всички DTM  
         
Бисквитки на Google Analytics __utma shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Използва се за разграничаване на потребители и сесии. Бисквитката се създава, когато има изпълнение от библиотеката на javascript и не съществува бисквитка __utma. Бисквитката се актуализира при всяко изпращане на данни към Google Analytics.  
Бисквитки на Google Analytics __utmz shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Съхранява източника или кампанията на трафик, който/която обяснява как потребителят е достигнал до Вашия сайт. Бисквитката се създава, когато има изпълнение от библиотеката на javascript, и се актуализира при всяко изпращане на данни към Google Analytics. 6 месеца
Бисквитки на Google Analytics _gat_UA-39395600-1 shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Използва се за ограничаване на скоростта на заявките. 1 минута
Бисквитки на Google Analytics _ga shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Използва се за ограничаване на скоростта на заявките. 2 години
Бисквитки на Google Analytics _gid shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Използва се за ограничаване на скоростта на заявките. 1 ден
Бисквитки на Google Analytics _gac_<property-id> shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Съдържа свързана с кампанията информация за потребителя. Ако сте свързали Вашите акаунти в Google Analytics и AdWords, таговете за реализации на AdWords ще прочетат тази бисквитка, освен ако не сте го отказали. 90 дни

1.3 Бисквитки, използвани за рекламиране или социални медии

Тези бисквитки се задават от трети страни и се използват за събиране на информация за посетените от потребителя уебсайтове (уебпроследяване), така че да бъдат показвани персонализирани реклами.

За тези цели съществува легитимен интерес като правно основание съгласно член 6, ал. 1, буква е) от GDPR за обработка на Вашите данни, тъй като можем да персонализираме рекламите си според Вашите предпочитания. Все пак от Вас се изисква да предоставите съгласието си за използването на тези бисквитки на трети страни, като за целта трябва да щракнете върху бутона на слоя за приемане на бисквитки, който виждате, когато посещавате уебсайта ни за пръв път. Поради тази причина правното основание е и въз основа на член 6, ал. 1, буква а) от GDPR.

За срока на съхранение на бисквитките, предназначени да анализират поведението при сърфиране в интернет, горепосоченото е в сила (виж 3.8), при условие че няма изрични срокове за запазване или съхранение, които са различни за отделните бисквитки и са посочени в таблицата по-долу. Също така желаем да Ви информираме за използването на следните услуги от доставчик-трета страна за маркетингови и рекламни цели.

1.3.1 Google AdWords

На нашите уебсайтове използваме Google AdWords. Google AdWords е програма за онлайн реклама на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). От една страна, ние използваме функцията за ремаркетинг в рамките на услугата Google Adwords. С тази функция за ремаркетинг можем да представяме реклами, базирани на интересите на потребителите на уебсайтове, по други уебсайтове в Google дисплейна мрежа (самият Google, т.нар. „Google ads“ или на други уебсайтове). За тази цел се извършва анализ на потребителското взаимодействие с нашия уебсайт, напр. предложенията, от които се интересува потребителят, за да е възможно показването на целеви реклами на други страници, след като е посетен нашият уебсайт. За да извърши това, Google запаметява номер в браузъра на потребителя, когато той посещава определени услуги на Google или уебсайтове в Google дисплейната мрежа. Посещенията на този потребител се записват посредством този номер, който се нарича „бисквитка“. Този номер се използва като уникална идентификация на уеббраузър на конкретен компютър, а не за идентифициране на физическо лице; лични данни не се съхраняват. Можете да дезактивирате използването на бисквитката от Google, като последвате тази връзка, след което да изтеглите и инсталирате предоставената там приставка: https://www.google.com/settings/ads/plugin. За повече информация относно ремаркетинга на Google и декларацията за поверителност на данните на Google вижте: http://www.google.com/privacy/ads/

Използваме и т.нар. проследяване на реализациите като част от услугата Google AdWords. Когато щракнете върху реклама, поставена от Google, на Вашия компютър/устройство се съхранява бисквитка за проследяване на реализациите. Тези бисквитки стават невалидни след 30 дни, не съдържат лична информация и не се използват за идентифициране на самоличност. Информацията, получена посредством използването на бисквитка за реализации, се използва за изготвянето на статистически данни за реализациите, предназначени за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите.

Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки, като промените съответните настройки във Вашия браузър; в такъв случай обаче изрично посочваме, че има вероятност да не можете да използвате всички функции на този уебсайт. Можете също така да дезактивирате свързани с интереси реклами в Google и на Google, които се показват в мрежата (в рамките на Google дисплейната мрежа) във Вашия браузър, като активирате бутона за изключване „Off“ при http://www.google.com/settings/ads или като извършите дезактивиране при http://www.aboutads.info/choices/. Повече информация относно съответните опции и поверителността на данните в Google можете да намерите при https://policies.google.com/privacy.

1.3.2 Рекламиране в Bing

Уебсайтовете ни използват и проследяване на реализации от Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ). Ако идвате в уебсайта ни през реклама от Microsoft Bing, на Вашия компютър ще бъде поставена бисквитка на Microsoft Bing Ads. Това позволява на Microsoft и на нас да разпознаем, че някой е щракнал върху реклама, бил е пренасочен към нашия уебсайт и е достигнал до предварително дефинирана целева страница (страница на реализациите). Не се разкрива лична информация за потребителя (напр. самоличността му), а само общият брой потребители, които са щракнали върху реклама в Bing и след това са били насочени към страница на реализациите. Можете предотвратите поставянето на бисквитка, напр. от настройките на Вашия браузър, ако не желаете да участвате в процедурата за проследяване. Повече информация относно защитата на данните и бисквитките, използвани в Microsoft Bing, можете да намерите на https://privacy.microsoft.com.

Можете да използвате следната връзка, за да откажете тази услуга: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings .

1.3.3 Рекламиране в социални мрежи (бисквитки и пиксели за ремаркетинг/пренасочване)

На нашите уебсайтове използваме функцията на пренасочващия пиксел на Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“). Таговете за ремаркетинг или пренасочване създават директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook, когато посещавате наш уебсайт. За изпълнение на тази функция на нашия уебсайт ще бъде внедрен таг за ремаркетинг. По този начин информацията за посещенията Ви на нашия уебсайт ще се изпраща директно на сървъра на Facebook.

Ако същевременно сте вписани във Вашия Facebook акаунт, Facebook отнася тази информация към Вашия потребителски акаунт. Ако не сте вписани, тази информация се унищожава веднага от съответния доставчик.

Ако желаете да научите повече за начина, по който Facebook събира и използва данните, както и за Вашите права и възможности да защитите поверителността си в този контекст, моля, направете справка с правилата за поверителност на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Ако не желаете Facebook да обвързва събраната информация директно с Вашия Facebook акаунт, можете да дезактивирате функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории“ на https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Трябва да се впишете във Facebook.

1.3.4 Имейл маркетинг (episerver/ Optivo Broadmail)

Използваме Episerver, бивш Optivo broadmail (Episerver Deutschland, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Германия), за нашия имейл маркетинг. Подробна информация е предоставена в Бележката за поверителност в 3.4. Можете да прекратите абонамента за бюлетина по всяко време тук.

1.3.5 Партньорски маркетинг (Kwanko & Tradedoubler)

На нашите уебсайтове използваме партньорската функция за партньорски маркетинг на Tradedoubler (Tradedoubler, Birger Jarlsgatan 57A; 113 56 Stockholm, Швеция) и платформата NetAffiliation на Kwanko (KWANKO FRANCE (HQ) 60, bd du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Франция). На страницата за потвърждение на поръчки в онлайн магазина имаме пиксел за реализациите (PostClic) от партньорската мрежа. Този пиксел позволява на партньорската мрежа да измерва кога е била подадена поръчка в онлайн магазина, след като е осъществена връзка с разпространението на реклами в рамките на партньорската мрежа. Партньорът ще разтече различни бисквитки, които ще бъдат присъдени при осъществяването на контакт с реклами в рамките на партньорската мрежа. Прочетените бисквитки могат да съдържат следната информация: клеймо за час за момента, в който е имало щракване върху рекламата, ИД на анонимизирана сесия, информация за подателя на рекламата в мрежата и за вида на изведената реклама, както програмно ИД на партньорската програма. Описаната информация може да бъде разпозната и прочетена от пиксела на партньора в страницата за потвърждение на поръчки в онлайн магазина. Освен това се поставят пиксел(и) за ремаркетинг/пренасочване (PostView), които представят реклами на потребителите на уебсайта въз основа на интересите им. Основният принцип, който се използва от партньора, е анонимност на данните при обработка на данни, свързани с потребителя. Поради тази причина партньорът не съхранява IP адреси в бисквитка за потребител, а само уникално, произволно ИД, което не позволява на партньора да идентифицира потребителя. Няма сътрудничество между доставчиците на интернет услуги с цел установяване на действителната самоличност на потребителите, нито е поставено началото на такова сътрудничество. Данните, съхранявани в бисквитката, са ограничени до информация, събирана от партньора по време на посещението на потребителя на уебстраниците, които са част от рекламната мрежа. С изключение на бисквитки, които се съхраняват само за статистически цели, бисквитката на даден потребител може да бъде виждана от партньора само когато потребителят посети уебсайт, който е част от мрежата на този партньор.

Имайте също така предвид, че можете по всяко да забраните създаването на бисквитки на Вашия компютър, като промените настройките на браузъра си.

След като щракнете върху следващата връзка, TradeDoubler няма да проследява нищо от Вашия браузър с помощта на бисквитки. http://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html?

След като щракнете върху следващата връзка, Kwanko няма да проследява нищо от Вашия браузър с помощта на бисквитки https://en.netaffiliation.com/opto

1.3.6 Списък на бисквитки с рекламни цели

Трета страна Използват се на следните уебсайтове Предназначение  
Рекламиране чрез Facebook (ремаркетинг/пренасочване) всички Рекламиране, свързано с интереси  
Google AdWord & Shopping всички Рекламиране, свързано с интереси  
Optivo broadmail всички За имейл маркетинг  
Tradedoubler shop.olympus.eu (всички уебсайтове за пазаруване, посочени там) Технология за онлайн рекламиране  

1.4 Плъгини за социални мрежи

1.4.1 Facebook

Когато се записвате в един от нашите уебсайтове и създавате акаунт, можете да изберете да го направите, като свържете Вашия Facebook акаунт с нашия уебсайт. По време на регистрацията, а също и при вписване в нашия уебсайт, информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, ще бъде директно предавана към Facebook. Не можем да влияем на данните, които се събират от Facebook. Ако сте вписани в социалната мрежа, начинът, по който използвате нашия уебсайт, може да бъде отразен под някаква форма или да бъде автоматично показан във Вашия Facebook акаунт.

Администраторът на данни за услугата на Facebook по отношение на потребители от САЩ и Канада е: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Администраторът на данни за потребители извън САЩ и Канада е: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ирландия. Информация относно поверителността във Facebook можете да намерите тук.

1.4.2 Pinterest

Нашият уебсайт може да използва бутона Pin-it от Pinterest като приставка за социална мрежа. Когато бъде изведен или се щракне върху него, той създава директна връзка между Вашия компютър и сървъра на Pinterest. Pinterest може да събира от Вас лична и нелична информация. Препоръчваме да се информирате относно видовете данни, които се включват, целта и обхвата на събирането на данни, текущата обработка и използването на данните от страна на Pinterest, както и относно Вашите права и възможности за настройки, с които да защитите личната си неприкосновеност, като прочетете информацията за поверителността на данните на pinterest.com.

1.5 Други услуги от трети страни

1.5.1 Google maps, reCaptcha, YouTube

Този уебсайт използва картовата услуга Google Maps. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо Вашият IP адрес да бъде запаметен. Тази информация обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този сайт няма влияние върху предаването на тези данни. Използването на Google Maps е с цел привлекателно представяне на нашите онлайн предложения и събития, както и за да Ви улесним при намирането на местата, споменати от нас на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, ал. 1, буква е) от GDPR. Можете да намерите повече информация относно обработката на потребителски данни в декларацията за защита на данните на Google: https://policies.google.com/privacy.

За да защитим Вашите поръчки, подадени чрез интернет формуляри, ние използваме услугата reCAPTCHA на компанията Google Inc. (Google). Заявката се използва за разпознаване дали данните са въведени от човек или от злоупотребяващ, автоматизиран механичен процес. Заявката включва изпращането на IP адреса и на други данни, изисквани от Google за услугата reCAPTCHA, към Google. За тази цел въведеното от Вас ще бъде предадено към Google и използвано там. С използването на reCaptcha Вие се съгласявате, че предоставеното от Вас разпознаване ще се използва за дигитализиране на стари произведения. Ако обаче на този уебсайт е активирано анонимизирането на IP, Вашият IP адрес ще бъде предварително преобразуван в съкратена форма от Google на територията на държавите членки на Европейския съюз и държави, които са страни по Договора относно Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен към сървър на Google в САЩ и там ще бъде преобразуван в съкратена форма. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да извърши оценка на начина, по който използвате тази услуга. IP адресът, изпратен от Вашия браузър, като част от reCaptcha, няма да бъде обединен с други данни, предоставени от Google. Тези данни се подчиняват на правилата за отклонения от поверителността на Google. За повече информация относно декларацията за поверителност на Google, моля, посетете: https://policies.google.com/privacy.

Правното основание за обработката на Вашите данни чрез използването на тази услуга се съдържа в член 6, ал. 1, буква е) от GDPR, тъй като операторът на уебсайта има легитимен интерес да защити предложенията в своя уебсайт от злоупотребяващ автоматизиран шпионаж и спам.

В нашите онлайн предложения сме вградили видеа от YouTube, които се съхраняват на http://www.YouTube.com и могат да бъдат гледани директно от нашия уебсайт. Всички те са вградени в „разширен режим за защита на данните“, т.е. никакви данни за Вас като потребител няма да бъдат предавани към YouTube, ако не гледате видеата. Информацията, посочена в параграф 2, ще бъде предадена само в случай че гледате видеата. Не можем да влияем на предаването на тези данни.

При посещаването на уебсайта YouTube получава информацията, че сте осъществили достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това ще бъдат предадени и данните, посочени в § 3 от настоящата декларация. Предаването на данните не зависи от това дали YouTube предоставя потребителски акаунт, през който сте вписани, или дали не съществува потребителски акаунт. Ако сте вписани в Google, Вашата информация ще бъде директно свързана с Вашия акаунт. Ако не желаете да бъдете свързвани с Вашия профил в YouTube, трябва да излезете от профила, преди да активирате бутона. YouTube съхранява Вашите данни под формата на потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, маркетингови проучвания и/или дизайн на своя уебсайт, адаптиран според търсенето. Такава оценка се извършва по-конкретно (дори и за невписани потребители) с цел да се предостави рекламно съдържание, адаптирано според търсенето, или да се уведомят други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като за да упражните това право, трябва да се свържете с YouTube.

Правното основание се съдържа в член 6, ал. 1, буква е) от GDPR, тъй като това е необходимо, за да Ви бъдат показани конкретни видеа.

За повече информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на данни от страна на YouTube, моля, направете справка с правилата за поверителност. Там ще намерите и допълнителна информация относно Вашите права и възможности за настройки, с които да защитите личната си неприкосновеност: https://policies.google.com/privacy. Google също така обработва Ваши лични данни в САЩ и се подчинява на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.5.2 Съкратител на URL адреси – Използване на bitly връзки

Използваме услугите на bit.ly Inc., (New York City (HQ), 139, 5TH. Avenue, 5th. Floor, New York, NY 10010, САЩ,, за да съкратим URL адреси, когато публикуваме в платформи на социални медии и като част от нашите бюлетини. Bit.ly събира анонимни данни за използването, за да ни съобщава колко пъти е било щракнато върху конкретна съкратена връзка. Тази информация се обобщава, а не се докладва за всеки отделен случай. Bit.ly не събира никаква информация, чрез която може да бъде установена Вашата самоличност, и няма достъп до информация, която ни предоставяте. Избрали сме Bit.ly за наша предпочитана услуга за съкращаване на URL адреси, тъй като това е компания, регистрирана съгласно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, което означава, че предлага стандарти за защита на данните, съпоставими с предвиденото в GDPR. Повече информация за начина, по който bit.ly използва бисквитки и събира данни за използването, можете да намерите в нейните правила за поверителност на адрес: http://bitly.com/pages/privacy.

Последна промяна: 18.05.2018 г.